Lamm

Helt och halvt lamm – styckad malen och klar

159 kr/kg

Vi styckar den som ni vill ha det.

Ring Magnus 0414-738 38